Pekin Akupunktur
Akupunktur
Doğuşu
Tarihçesi
Tedavi
İğneler
Figürler 1
Figürler 2
Figürler 3
Figürler 4
Figürler 5
 
Hizmetlerimiz
Merkezimiz
Doktorumuz
Forum
 
EMail Kayıt
Duyurular

Akupunkturun Doğuşu

Akupunktur yöntemiyle başlangıçta alınan başarılar, İ.Ö. 2. yüzyılda doğan tarihçi Sima Qian'ın kayıtlarında yer alır. Bian Que ve Cang Gong'un biyografilerinde, ünlü bir doktor olan Bian Que'nin Akupunktur iğnelerini kullanarak, bir hastayı koma'dan kurtardığı anlatılır.

Asıl adı Qin Yueren olan Bian Que, şimdiki Çin Hebei eyaletinin (eskiden Mozhou denen) Bohai ilinde doğdu. Kendi tıbbi deneyimlerini topladı ve bugün hala kullanılan dört tanı yöntemini ileri sürdü:

  1. Hastanın ruhsal durumu, yüz rengi, duruşu ve dil tabakasının kaydedilmesi
  2. Vücut kokularının alınması ve vücut seslerinin dinlenmesi
  3. Hastaya sorular sorulması
  4. Palpasyon, veya nabız alma ve tutulan noktalara bastırmak.

Bian Que orta yaştan sonra genellikle seyahatlere çıktı ve bu seyahatlerinde olağan ve endemik hastalıkların tedavisini gerçekleştirdi. Zi Yang ve Zi Bao adlarındaki iki çırağıyla Guo'nun devletine vardığında Hükümdar Guo'nun sabah aniden bilincini kaybettiğini işitti. Bian Que iki çırağıyla birlikte yolda Hükümdar için cenaze töreni hazırlıkları yapıldığını gördüğü saraya acele geldi. Bian Que hastalığın başlangıcını ve eşlik eden koşulları araştırdı, sonra hastayı dikkatlice muayene etti. Solunum açık ve yüzeyel, ve uyluğun iç kısımları ılıktı. Bian Que koma tanısı koydu ve Zi Yang'a Akupunktur uygulamasını emretti. Biraz sonra Hükümdar kendine geldi ve Bian Que, Zi Bao'dan her iki koltuk altına bitkisel kompres uygulamasını istedi. Daha sonra Hükümdar yatakta oturabildi, Bian Que sonraki 20 günlük tıbbi ilaçları yazdı, ve Hükümdar tamamen iyileşti.

Başkent bu olayla çalkalandı. Birçok insan, hatta tedavi için kendisine güvenenler dahi, Bian Que'nin ölüyü dirilten doğaüstü gücü olduğunu söylemeye başladılar. Doktor bunu yalanladı, sadece yaşayan bir insanın bilincini normale döndürdüğünü açıkladı.

2000 yıl önce kaydedilen bu tarihsel olay, Akupunktur ve Moksibasyonun etkisi üzerine erken bir kanıttır.

Beşinci yüzyılda yaşayan bir diğer tarihçi Fan Ye, Han Hanedanlığının daha sonraki dönemlerinin tarihi üzerine çalışmasında, Akupunktur uygulayıcıları hakkında birçok olayı kaydetmiştir.

Huo Tuo'nun ilaçla tedavide ve cerrahi alanda olduğu kadar Akupunktur ve Moksibasyonla tedavide de iyi olduğundan söz edilir. Huo Tuo sıklıkla 1 veya 2 Akupunktur noktasını seçip iğneleyerek arzu edilen etkiyi sağlamada başarıya ulaşmıştır. Biyografisinde Huo Tuo'nun, Üç Krallık Döneminde bir devlet adamı, stratejist ve şair olan Cao Cao (155-220)'nın, bugün belki Nevralji diye tanımlayacağımız inatçı baş ağrısı şikayetini tedavi ettiği anlatılır. Uygulanan çeşitli yöntemler şikayetinden kurtulmasında yetersiz kalınca Cao Cao, Huo Tuo'yu çağırdı. Huo Tuo Akupunktur uygulayarak O'nu tedavi etti.

Tang Hanedanlığı'nın (618-907) tarihinde yer alan Zhen Quan'un bir hastayı Akupunkturla nasıl tedavi ettiği anlatılır: General Ku Diqin, yay çekip ok atamamaktan ve omuz ağrısından şikayetçidir. Birçok doktor tarafından tedavi uygulanmasına rağmen, hiçbirisi O'nu tedavi edememiştir. Sonunda Zhen Quan tarafından muayene edilir. Zhen Quan generale, Akupunkturla bir seansta tedavi edebileceğini söyler. Sonra Zhen Quan Jianyü (KB. 15) noktasını iğneler ve yayı çekmesini söyler. General herhangi bir ağrı hissetmeden, yayı çekip, oku atabilmiştir.

Song Hanedanlığı'nın (960-1279) tarihinde Xu Xi'nin biyografisinde, Jingyou Saltanatının (1034) birinci yılında geçen, İmparator Renzong hastalanmıştır. Saray doktorları uzun bir zaman ilaçlarla tedaviyi denemişler, fakat faydalı olamamışlardır. Birisi Xu Xi'yi salık verir. Xu Xi imparatoru muayene ettikten sonra, "Majesteleri, kalbinizin tam altında bir noktaya Akupunktur uygulayarak hastalığınız tedavi, edilebilir" dediğinde, orada bulunanlar çok telaşlandılar, üstelik tehlikeli olduğunu düşündüler. "Güvenilir bir yöntem olduğuna kanaat uyanınca, İmparatora Akupunktur uygulandı ve tamamen iyileşti". İmparator Renzong'un tedavisinden sonra, Xu Xi cömertçe ödüllendirildi ve saray hekimi yapıldı.