Pekin Akupunktur
Akupunktur
Doğuşu
Tarihçesi
Tedavi
İğneler
Figürler 1
Figürler 2
Figürler 3
Figürler 4
Figürler 5
 
Hizmetlerimiz
Merkezimiz
Doktorumuz
Forum
 
EMail Kayıt
Duyurular

Akupunkturun Tedavi Etkisi

Akupunktur yönteminin etki mekanizmasını açıklama çabaları 1972 yılından bu yana Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) de konuyla ilgilenmesiyle hızlanarak artmaya başlamıştır.

Akupunkturun tedavi etkisini altı grupta ele alabiliriz.

  1. Analjezik etki
  2. Sedasyon etkisi
  3. Homeostatik etki
  4. İmmüniteyi güçlendirici etki
  5. Psikolojik etki
  6. Motor tamir etki

Akupunkturun yukarıda sıralanan etkileri bilim adamlarının, yapmış oldukları araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Akupunktur, Veteriner hekimliğinde de uygulanmaktadır. Hayvanlarda bu noktaların varlığı, yetersiz bilgi sahibi hekim arkadaşlarımızın kanısına karşıt olarak, Akupunkturun basit bir telkin hekimliği olmadığını gösterir.

Psikosomatikten daha öte etkiye sahip bir tıp dalı olan Akupunktur için, aksi halde, bir kümes hayvanı kolayca, psikolojiye karşı duyarsız olmakla suçlanabilirdi (!).

Akupunktur atlarda, özellikle yarış atlarındaki tendinit olaylarında başarılı sonuçlar vermektedir. Kimi zaman doping amacıyla kullanılmıştır. Dahası, yarış kuruluşları tarafından kabul edilmiş ilaç dışı doping olduğunu da hatırlatmalıyız.

Ayrıca son zamanlarda, Akupunkturun tavşanlar üstündeki analjezi etkisi Fransa'da, Çin'de ve Japonya'da sürdürülen deneylerle gerçekleştirildi.