Pekin Akupunktur
Dr. Fatih Akçal
Diplomalar
Sağlık Bk. Belgeleri
Kitaplar
Pekin'de
Çin Basınında
 
Hizmetlerimiz
Merkezimiz
Akupunktur
Forum
 
EMail Kayıt
Duyurular

Sağlık Bakanlığı Onayı


 

T.C. Sağlık Bakanlığı

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

09.01.92 - 00798
Milli Eğitim Bakanlığı
(Sağlık İşleri Daire Başkanlığına)

Bakanlık Makamının 25.10.1991 gün ve 7525 sayılı Onayları ile, Bakanlığınız Beşevler-Ankara Sağlık Eğitim Merkezinde görevli Dr. Fatih Akçal Akupunktur Üst Komisyon üyeliğine seçilmiştir.

Söz konusu Komisyon 24 - 25 Ocak 1992 tarihlerinde (Saat 10:00) Ankara Hastanesinde toplanacaktır.

Toplantıda görüşülecek konular şunlardır:

  1. Akupunktur tedavisinin Türkiye'deki bugünkü durumunun değerlendirilmesi,

  2. Akupunktur tedavisi uygulayan hekimlerin sertifika ve belgelerinin komisyonca değerlendirilmesi ve onaylanması,

  3. Akupunktur uygulamasının disipline edilmesi,

  4. Akupunktur eğitimi.

Bilginizi ve anılan personelin toplantıya katılması hususunda gereğini rica ederim.

(imza)
Op.Dr. Tevfik A. Akıncıoğlu
Genel Müdür


Sağlık Bakanlığı Onayı Akupunktur Üst Kuruluna Çağrı

T.C. Sağlık Bakanlığı

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: B100THG0100003
Konu: Akupunktur Eğitimi Yeterliliği
14.08.95 - 14431

Dr. Fatih Akçal - Ankara

Akupunktur Tedavi Yönetmeliğine göre kurulan Akupunktur Üst Komisyonu'nun 21 Haziran 1995 tarihli toplantısında belgeleriniz incelenmiş olup, akupunktur konusunda aldığınız eğitim sertifikası Komisyonca yeterli bulunmuş ve Onaylanmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

(imza)
Dr. Aytun Çıray
Müsteşar