Pekin Akupunktur

Akupunktur Kan hastalıklarında etkili olabilir mi ?

Bu konuda yapılmış çalışmalar vardır. Çeşitli kan hastalıkları arasında lökopeni, akupunktur tedavisi için uygun bulunmuştur. Kontrollü çalışmalarda, kemoterapi ve benzen intoksikasyonundaki lökopeni tedavisinde akupunkturun, batilol ve sistein fenilasetat’dan daha etkili olduğu gözlenmiştir.