Pekin Akupunktur

Akupunkturun Kalp hastalıklarında yeri var mıdır ?

Evet. Akupunktur esansiyel hipertansiyon ve primer hipotansiyon tedavisinde denenmiştir. Akupunkturun hipertansiyon üzerindeki etkisinin, serum nitrojen monoksit seviyesindeki düzenleyici etkisine bağlı olduğu kaydedilmiştir. Primer hipotansiyonda akupunkturun, genel toniklerden daha etkili olduğu görülür. Akupunkturun kardiak nöroz ve koroner kalp hastalığında anjina pektorisi iyileştirdiği çeşitli otoritelerce gösterilmiştir. Akupunkturun bu faydalı etkisi; koroner arter radyografisinde gösterilmiştir. Kardiyolojik, nörofizyolojik ve fizyolojik gözlemler, akupunkturun anjina pektorisli hastalarda kalbin çalışma kapasitesini iyileştirdiğini, sağlıklı kişilerde ise otomatik düzenleyici mekanizmayı aktive ettiğini ortaya çıkarmıştır. Kardiak çalışma kapasitesini arttırma ve semptomları düzeltmede akupunkturun, gliseril trinitrat veya plasebo verilmesinden daha etkili olduğu görülmüştür. Akupunkturun koroner arter dilatasyonunu sağlaması, izosorbid dinitrat’ın kateterle enjeksiyonu sırasında gösterilmiştir. Ayrıca akupunktur, koroner kalp hastalarının sol ventrikül fonksiyonları üzerinde de yararlı bir etkiye sahiptir. Bu etkinin, izosorbid dinitrat ve nifedipin’den daha etkili olduğu görülmüştür. Kardiak bozuklukların tedavisinde Perikard kanalının Neiguan (P. 6) noktası çok sık kullanılır. Bu noktanın yararlı etkisi, radyonüklid anjiografide kesin olarak doğrulanmıştır.