Pekin Akupunktur

Akupunktur tedavisinin etkisi kalıcı mıdır, yoksa bir kaç ay ya da bir yıl sonra yeniden tedavi gerekebilir mi ?

Bu durum hastayla doğrudan ilişkilidir. Hasta yeniden hastalığa yol açabilecek yaşam tarzına ve koşullarına döndüğünde, hastalık nüks edecek ve tedavilere gereksinim duyacaktır.