Pekin Akupunktur

Akupunktur tedavisi sırasında ilaç almayı durdurmak gerekli midir ?

Hayır, tabii ki değil. İzin almadan ilaç almayı kesmek son derece tehlikelidir. Geleneksel Çin Akupunktur tedavisine gelen hastaların büyük bölümü ilaçlarla yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu ilaçların iki sınıfa ayrıldığını görürüz. Birincisi; ağrılar, gerginlikler, sıkıntılar gibi şikayetler için verilenler. İkincisi; insülin, steroid gibi yaşamın bağımlı olduğu ilaçlar. Hastanın akupunktur tedavisine gösterdiği cevaba bağlı olarak, birinci gruptaki ilaçlara ihtiyacın azaldığı görüldüğünde, bunların alımının yavaş yavaş bırakılması daha kolay ve tehlikesiz olacaktır. Fakat ikinci gruptaki ilaçların erken terk edilmesi, hastanın sağlığı ve hatta yaşamı için ciddi şekilde tehlikeli olabilir. Akupunktur tedavisi ilerledikçe, bu tür ilaçlar da azaltılabilir, ama son derece dikkatli, yavaş, çok yakından gözlenip, en önemlisi bu ilaçları vermiş olan hekimle koordineli olarak ve onun onayı ile ilaçlar azaltılabilir. Hiç bir şekilde hasta, iyi olduğunu hissettiği anda dahi bu hislerin etkisinde kalarak aniden ilaçlarını almayı bırakmamalıdır.