Pekin Akupunktur

Akupunktur uyuşturucu, alkol ve sigara gibi alışkanlıklara faydalı olabilir mi?

Evet olabilir. Kişi beden, zihin ve ruhsal yapı olarak sağlıklı olduğunda, alkol ve uyuşturucuların uyarısına, rahatlatmasına ve yardımına gereksinim duymaz. Bu alışkanlıkların her birisi bugün modern yaşamda kaçınılması güç olan bir güvensizlik, gerginlik ya da zorlukların işaretidir. Akupunktur sonuçta enerji dengesizliğini düzeltebilir, fakat kalıcı olarak iyileşme ancak bu alışkanlıklara neden olan zorlukların ya da gerginliklerin sona erdirilebilmesi, çözülebilmesiyle mümkün olabilir. Çok sigara içen, aşırı içki ve fazla ilaç alan ya da gereksiz yemek yiyen kişi sonuçta enerji dengesizliği olan bir hasta olarak kabul edilmelidir. Onları bu aşırılığa sürükleyen bir neden vardır. Bu alışkanlık onları oyalar ya da bir tür rahatlık sağlar; belki de yüzleşmeyi başaramadıkları bazı güncel sorunlardan kaçmalarına yardımcı oluyordur. Geleneksel Çin Akupunkturu bu tür alışkanlıklarda başarılı olabilir ve oluyor. Akupunktur daha iyi bir denge ve uyumu beden, zihin ve ruh arasında sağlayabilir; ve böylece bu aşırılıklar için gereksinme de yok olur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ’nün 2002 yılında yayınladığı kitabında; Eroin bağımlılarında akupunkturla endorfin konsantrasyonunun arttığı, semptomların gerilediği ve yatıştığını gösteren çalışmaların varlığı yer almıştır. Ayrıca sigara, alkol ve opium bağımlıları üzerinde yararlı etkisini gösteren çalışmalara da yer verilmiştir.