Pekin Akupunktur

Akupunktur bebeklerde ve küçük çocuklarda kullanılabilir mi ?

Elbette kullanılır. Bebek ve küçük çocuklarda görülen ishal, gelişmekte olan ülkelerin en büyük sorunu olmaya devam etmektedir. İmmün cevabı arttırdığı ve bağırsakla ilgili fonksiyonları düzenlediği için akupunktur uygulaması etkili olmaktadır. Bebeklerde ve küçük çocuklarda gördüğümüz yüksek ateşin yol açtığı konvülsiyonlarda, iğnelemeden 2 dakika sonra konvülsiyonların durduğu ve akupunkturun intramüsküler fenobarbital enjeksiyonundan daha iyi sonuç verdiği görülmüştür.